Firemná Identita - ako sa odlíšiť?

Čo majú všetky firmy spoločné?

Potrebujú logo, meno, potrebujú sa nejako prezentovať a komunikovať. Potrebujú byť rozpoznateľné, teda mať svoju vlastnú špecifickú identitu. Ako je možné, že logo spoločnosti dokáže uviaznuť v mysliach ľudí? Alebo, že niektoré spoločnosti spoznáš už len na základe ich farby? Ako je možné, že niektoré spoločnosti poznajú takmer všetci, aj keď nekupujú ich produkty, no iné zostávajú nepovšimnuté aj napriek dlhej existencii?

 

Všetky tieto skutočnosti ovplyvňuje práve firemná identita.

Spoločnosti vznikajú hlavne preto, aby ponúkali produkty alebo služby. Produkty musia byť konkurencieschopné, inovatívne alebo niečím iné, aby sa presadili na trhu. Žiadny produkt sa však nepredáva sám. Ľudia sú v súčasnosti presýtení reklamami, čoraz viac prihliadajú na odporúčania, recenzie a pod. Firemná identita pomáha firme preniknúť na trh. Dobre nastavená identita pomôže k vytvoreniu želaného imidžu v očiach verejnosti, a tak povedie k silnej značke. O tom si však povieme viac v ďalšom blogu. Teraz sa pozrime na to, čo to tá firemná identita vlastne je.

 

Každá firma predstavuje živý organizmus.

Má svoje potreby, túžby, ciele a sny. Vyvíja sa, rastie, prekonáva rôzne prekážky. Spoločnosti, tak ako ľudia, majú svoje vlastné charakteristické vlastnosti, niečo, čo ich odlišuje od iných. Neexistujú dve úplne totožné spoločnosti, každá z nich bude niečím unikátna. Napríklad Apple je známy svojím „čistým“ dizajnom, ktorý sa neprejavuje len v dizajne produktov, ale aj v dizajne predajní. Biely nápis v červenom kruhu? Určite si hneď vybavíš Coca-Colu a pre ňu typický tvar fľaše. A čo taká oranžová? Napadne ti skôr pomaranč alebo logo mobilného operátora? Firemná identita odráža charakter firmy, jej vlastnosti, hodnoty, víziu a jedinečnosť.

 

Pýtaš sa, čo tvorí firemnú identitu?

Skvelá otázka! Tvorí ju všetko od názvu, loga cez  farby a celkový vizuál spoločnosti až po to, aký „tón hlasu“ spoločnosť používa. Identita sa prejavuje vo vizitkách, firemných tlačivách, v propagačných materiáloch cez letáky až po katalógy a brožúrky, v dizajne produktov, obalov a pod. Prejavuje sa v štýle, akým sa spoločnosť prezentuje a ako komunikuje so svojimi zákazníkmi, partnermi či širšou verejnosťou.

 

Je dôležité, aby identita bola jednotná.

A to vo všetkých smeroch. Prečo? Spoločnosť sa prostredníctvom svojej identity dostáva do povedomia ľudí a vytvára si s nimi vzťah (výskyt potenciálnych zákazníkov medzi ľuďmi!). Identita, ktorá je jednotná a jednotlivé prvky do seba krásne zapadajú, sa do povedomia ľudí vryje lepšie ako identita chaotická a nevýrazná.

 

Čo znamená, že firemná identita je jednotná?

Grafický štýl firmy je zjednotený naprieč celým spektrom firemných materiálov. Vizitky, firemné tlačivá, webstránka a rôzne reklamné materiály sa dajú jasne priradiť k firme, ktorú prezentujú. A to bez toho, aby sme museli hľadať názov alebo logo! Super, že? Totožnosť spoločnosti nám prezradia použité farby, font a jej typické grafické prvky. Takisto hlas spoločnosti vychádza z jej identity. Firma komunikuje svojím unikátnym hlasom, ktorý je rozpoznateľný či už na firemnom blogu, sociálnych sieťach alebo v reklamných textoch. Vizuálna stránka identity je v súlade s hlasom, navzájom sa podporujú a dopĺňajú.

 

Takže, čo sme sa dozvedeli?

Každá firma má svoju identitu. Táto identita je ako identita človeka. Lepšie si zapamätáte ľudí, ktorí sa niečím odlišujú od väčšiny, či už je to štýl ich obliekania, rozprávania alebo nejaká jedinečná vlastnosť. A to isté platí i pre firmy. A nie len pre firmy, ale aj pre projekty, skupiny, rôzne združenia a pod. Vyniknú tie, ktoré sa neboja odlíšiť a vyzdvihujú svoju unikátnosť vo svojej identite.

 

 

Copyright © 2017 WISIT, s.r.o.